Taneční skupina souboru Old Stars Břeclav se schází pravidelně 2x týdně vždy v pondělí a ve čtvrtek na Domě školstvív Břeclavi od 19 do 21 hodin. V tanečním repertoáru má stabilní taneční pásma z Moravy a Slovenska, které uplatňuje při jevištních pořadech. Jsou to Hody na Podluží, Tance z Dolňácka, Tance z Bílovic, Tance z Kopanic, Pásmo Sedláckých, dvě pásma Myjavských tanců a tance z východního Slovenska. V repertoáru má však také tance maďarské. Na nácvik tanců bedlivě dohlíží Květoslava Škápíková spolu s Jaromírem Garšicem.

Dále každoročně soubor pořádá fašanky, vánoční pořady, tematicky zaměřené besedy u cimbálu. Ve spolupráci s různými muzikami, tanečníci v malých formacích, vystupují na různých společenských a kulturních akcích v rámci požadavků pořadatelů.

V současné době má soubor svou vlastní cimbálovou muziku.

 

Hrabalová Dominika   Hrabal Zdeněk
Helešicová Lenka   Helešic Vladimír
Kraicingerová Jarmila   Stehlík Zdeněk
Pálková Vladislava   Pálka Ladislav
Randýsková Marcela   Hačunda František
Škápíková Květoslava   Garšic Jaromír
Škrobáková Milena   Ševčík Petr
Tesaříková Lucie   Horák Igor
Zacpalová Libuše   Lunga Petr
Babiszová Šárka    
     

 

 

 

Najdi 10 rozdílů...

...na zkoušce